Agencija za Nekretnine "GAVRIĆ NS" Novi Sad

Upisan u register Posrednika pod brojem 761, Bulevar Oslobođenja 78, Novi SadOpšti uslovi poslovanja 28.01.2014

Detaljnije >

I. OPŠTE ODREDBE

1.1. Opštim uslovima poslovanja uređuje se poslovni odnos između posrednika u prometu i zakupu neprokretnosti i nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica). Zaključenjem ugovora o posredovanju, nalogodavac potvrđuje da prihvata odnosno da je upoznat i saglasan sa odrebama Opštih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti.

1.2. Opšti uslovi su sastavni deo ugovora o posredovanju skloplјenog izmedu posrednika i nalogodavca.Detaljnije >

Zakon o posredovanju

Detaljnije >

I. UVODNE ODREDBE

Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, kao i nadzor nad primenom ovog zakona.

Član 2. Na pitanja koja nisu ovim zakonom posebno uređena, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Član 3. Pojedini izrazi koji se upotrebljavaju u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti je delatnost koja obuhvata poslove pronalaženja radi dovođenja u vezu sa nalogodavcem druge ugovorne strane, koja bi sa njim pregovarala o zaključenju, odnosno zaključila ugovor o prometu ili zakupu nepokretnosti, a koji se obavljaju uz novčanu naknadu (u daljem tekstu: posredovanje);

2) posrednik je privredno društvo, odnosno preduzetnik koji ima sedište u Republici Srbiji i koji je upisan u Registar posrednika;

3) Registar posrednika je registar koji u pisanoj i elektronskoj formi vodi ministarstvo nadležno za poslove trgovine (u daljem tekstu: ministarstvo).Detaljnije >

Rešenje o upisu u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

Detaljnije >

Rešenje

Dana 2. juna 2015. godine, privredno društvo Nekretnine Gavrić doo ....


Detaljnije >

Uverenje o položenom stručnom ispitu

Detaljnije >

Uverenje

Goran Gavrtić položio je Stručni ispit za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti ...


Detaljnije >

Kuće
Stanovi


Lokali
Placevi

facebook


Twitter